Organisme d'Enquête sur les Accidents et Incidents Ferroviaires

Communicaties

ERA – “Between the lines”

  De film “Between the lines” van het ERA beschrijft de omstandigheden van een echt ongeval. De film, alleen beschikbaar in het Engels, geeft een overzicht van de eerste fase van het onderzoek, waarbij de onderzoekers feitelijke gegevens verzamelen. Alle beschikbare informatie, bewijzen en verklaringen die betrekking hebben op de elementen van een situatie die

Joint Network Secretariat Normal Procedure Task Force Broken wheels

UpdateUpdate

In 2016/2017, zijn er wielen van het type BA 314 / ZDB29 en BA004 (Europees goederenvervoer per spoor) gebroken en/of gebarsten op het Europese spoornet.
Een werkgroep van het Joint Network Secretariat (JNS) “Broken Wheels – Normal Procedure” heeft een grondige analyse gemaakt waarvan de resultaten beschikbaar zijn sedert 28 november 2019.

De NVI BE (Belgische Nationale VeiligheidsInstantie, de DVIS) beschouwt de kwestie als kritiek en vraagt bijzondere aandacht te besteden aan de mitigerende maatregelen op lange termijn voor de spoorwegondernemingen en de met het onderhoud belaste entiteiten.

Veiligheidsdag in de spoorwegenbouw

Seminarie

Het OO heeft in nauwe samenwerking met Infrabel, Tuc Rail en de UASW een seminarie georganiseerd met als leidraad de veiligheidscultuur bij spoorwerken en de basisprincipes van “horen, zien en gezien worden” bij het uitvoeren van werken in en rond de sporen.

Denemarken Great Belt Bridge Accident

Update

Een werkgroep die bestond uit experten van de betrokken sectororganisaties heeft een actieplan vastgelegd met verzachtende maatregelen op korte termijn.

Pittem Lessons Learned

Seminarie

90% van de spoorwegongevallen zijn ongevallen op overwegen en ongevallen met personen (zelfdoding buiten beschouwing gelaten). Het doel van het seminarie was sensibilisering:
– over het ongepast gedrag van sommige OW-gebruikers;
– over het feit dat een reizigerstrein die aan 120 km/u rijdt, een remafstand van 800 meter heeft;
– …

Menu