Organisme d'Enquête sur les Accidents et Incidents Ferroviaires

Joint Network Secretariat Normal Procedure Task Force Broken wheels

In 2016/2017, zijn er wielen van het type BA 314 / ZDB29 en BA004 (Europees goederenvervoer per spoor) gebroken en/of gebarsten op het Europese spoornet. Om het risico te verminderen, werden op 28 juli 2017 kortetermijnmaatregelen op het vlak van de operaties, van het onderhoud van de wagons en het onderhoud van de buiten het voertuig gemonteerde assen verspreid. In de loop van de tweede fase heeft de Werkgroep van het Joint Network Secretariat “Broken Wheels” normal procedure een grondige analyse gemaakt.

Een nieuw document vervangt en actualiseert de “verzachtende maatregelen op korte termijn” en bepaalt de maatregelen op lange termijn en het voorstel tot actualisering van de normen, reglementeringen en contractuele bepalingen.

Ter herinnering, er deed zich een ontsporing voor te Aubange tengevolge een wielbreuk. Dit ongeval veroorzaakte grote schade aan de infrastructuur.

Het veiligheidsverslag van het OO en de samenvatting zijn beschikbaar.

Het werk van het JNS werd van dichtbij opgevolgd door onze collega’s van de Belgische Nationale VeiligheidsInstantie (NVI Be = DVIS).

De NVI BE vestigt de aandacht op slides 9, 10, 11, 12, 13 van het bijgevoegde eindverslag:

https://www.era.europa.eu/system/files/2022-11/jns_np_tf_broken_wheels_final_output_en.pdf

Menu