Onderzoeksorgaan Ongevallen Incidenten Spoor

Focus

Joint Network Secretariat Normal Procedure Task Force Broken wheels  – 

Update

De resultaten van het Joint Network Secretariat – Normal Procedure – Task Force on Broken Wheels zijn beschikbaar sedert 28 november 2019.

De NVI BE (Belgische Nationale VeiligheidsInstantie) beschouwt de kwestie als kritiek en vraagt de sector om bijzondere aandacht te besteden aan de mitigerende maatregelen op lange termijn voor de spoorwegondernemingen en de met het onderhoud belaste entiteiten.

Meer informatie

Recentste onderzoek

Ontsporing van een werktrein (ballastploeg)

Ontsporing van een werktrein (ballastploeg) van de infrastructuurbeheerder. (De veiligheidskennisgeving zal binnenkort beschikbaar zijn in het Nederlands.)
Meer informatie

Het Onderzoeksorgaan is een instantie die werd opgericht om veiligheidsonderzoeken uit te voeren na een spoorwegongeval of -incident. Het Onderzoeksorgaan (OO) is functioneel onafhankelijk van de Veiligheidsinstantie, van elk orgaan voor spoorwegregelgeving of elke andere instantie waarvan de belangen in strijd zouden kunnen zijn met de onderzoeksopdracht.

Download het jaarverslag
Menu