Organisme d'Enquête sur les Accidents et Incidents Ferroviaires

Verschillende types van verslagen

Conform de wet houdende de Spoorcodex maakt elk onderzoek van een ongeval of incident het voorwerp uit van een verslag dat is opgesteld volgens een vorm die is afgestemd op het type en de ernst van het ongeval of incident en het belang van de onderzoeksbevindingen. ​De onderzoeksverslagen vervullen een geheugenrol en een archiefrol, zodat lessen uit de gebeurde ongevallen en incidenten kunnen worden getrokken. ​Ze hebben als doel de vergaarde kennis bij de verschillende analyses te verspreiden.​

De verschillende types van verslagen die het OO publiceert zijn :​

Algemeen Informatie Bulletin

Veiligheidsonderzoeksverslag en samenvatting

Het verslag beschrijft uitvoerig de elementen die toegelaten hebben de besluiten te trekken.​

De inhoud wordt bepaald in bijlage 6 van de wet houdende de Spoorcodex.​

Het OO publiceert het verslag in twee talen (Nederlands en Frans).​

Een samenvatting waarin de belangrijkste elementen van het onderzoek, de besluiten en de aanbevelingen worden overgenomen, wordt in 4 talen gepubliceerd (Nederlands, Frans, Duits en Engels). 

Tijdelijk veiligheidsonderzoeksverslag

Wanneer we er niet in slagen een onderzoek binnen het jaar af te ronden, publiceren we een tijdelijk veiligheidsverslag.

Menu