Onderzoeksorgaan Ongevallen Incidenten Spoor

Verschillende types van verslagen

Conform de wet houdende de Spoorcodex maakt elk onderzoek van een ongeval of incident het voorwerp uit van een verslag dat is opgesteld volgens een vorm die is afgestemd op het type en de ernst van het ongeval of incident en het belang van de onderzoeksbevindingen. ​De onderzoeksverslagen vervullen een geheugenrol en een archiefrol, zodat lessen uit de gebeurde ongevallen en incidenten kunnen worden getrokken. ​Ze hebben als doel de vergaarde kennis bij de verschillende analyses te verspreiden.​

De verschillende types van verslagen die het OO publiceert zijn :​

Algemeen Informatie Bulletin

Veiligheidskennisgeving 

De veiligheidskennisgeving is een manier om snel belangrijke veiligheidsberichten te delen wanneer wij beslist hebben om geen volledig onderzoek op te starten omwille van een van de onderstaande redenen:​

Wij identificeren leringspunten in onze veiligheidskennisgevingen als wij menen goede gewoonten te hebben geïdentificeerd die door anderen kunnen worden aangenomen of als een herinnering ter attentie van de industrie tot nauwgezettere naleving van bestaande procedures of normen aangewezen blijkt.

Veiligheidsonderzoeksverslag en samenvatting

Het verslag beschrijft uitvoerig de elementen die toegelaten hebben de besluiten te trekken.​

De inhoud wordt bepaald in bijlage 6 van de wet houdende de Spoorcodex.​

Het OO publiceert het verslag in twee talen (Nederlands en Frans).​

Een samenvatting waarin de belangrijkste elementen van het onderzoek, de besluiten en de aanbevelingen worden overgenomen, wordt in 4 talen gepubliceerd (Nederlands, Frans, Duits en Engels). 

Tijdelijk veiligheidsonderzoeksverslag

Wanneer we er niet in slagen een onderzoek binnen het jaar af te ronden, publiceren we een tijdelijk veiligheidsverslag.

 

 

Menu