Organisme d'Enquête sur les Accidents et Incidents Ferroviaires

Veiligheidsdag in de spoorwegenbouw

Aangezien er in 2017 een stijging was in het aantal ongevallen waarbij personeel van ondernemers betrokken was, organiseerde het OO in nauwe samenwerking met de UASW (Unie van Aannemers van Spoorwerken), Infrabel en Tuc Rail een seminarie.
De leidraad was de veiligheidscultuur bij spoorwerken en de basisprincipes van “horen, zien en gezien worden” bij het uitvoeren van werken in en rond de sporen.
Deze eerste dag (19/03/2019) was een groot succes en heeft een groot aantal deelnemers aangetrokken.

De presentaties van deze dag zijn beschikbaar via de volgende link:   De presentatie bekijken

Wij vestigen eveneens de aandacht op de tools die de infrastructuurbeheerder ter beschikking stelt van de aannemers om hun personeel op te leiden over de veiligheid in en rond de sporen:  https://infrabel.be/nl/elearning

Menu