Organisme d'Enquête sur les Accidents et Incidents Ferroviaires

Contact

Het OOIS is gehuisvest in Brussel, Vooruitgangstraat 56 (5de verdieping) dicht bij het Noordstation, in het gebouw van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

E-mail : raui@mobilit.fgov.be

Menu