Organisme d'Enquête sur les Accidents et Incidents Ferroviaires

Databank – Webforms

Modaliteiten om informatie aan het onderzoeksorgaan over te maken

  1. De spoorweginfrastructuurbeheerder meldt onmiddellijk telefonisch aan de onderzoeker van wacht de zware ongevallen en incidenten, alsook alle botsingen en ontsporingen in hoofdspoor. De praktische modaliteiten werden besproken met en geïmplementeerd door de spoorweginfrastructuurbeheerder.
  2. De spoorweginfrastructuurbeheerder stuurt dagelijks aan het onderzoeksorgaan, onder XML formaat naar de databank van het onderzoeksorgaan, het relaas van alle gebeurtenissen die, op het eerste gezicht, een ongeval of ongevallen of een incident of incidenten met betrekking of met een weerslag op de exploitatieveiligheid uitmaken en die zich de voorbije vierentwintig uur op het spoorwegnetwerk voordeden. De databank staat ter beschikking van de veiligheidsinstantie.
  3. Elk exploitatieongeval en/of incident met een weerslag op de exploitatie maakt het voorwerp uit van een verslag waarvan door de spoorweginfrastructuurbeheerder en/of, in voorkomend geval, de spoorwegonderneming een kopie binnen de drie werkdagen bezorgd wordt aan het onderzoeksorgaan.
    De verslagen worden naar de databank van het OO gestuurd :
    – onder XML formaat. De modaliteiten werden naar de geïnteresseerde spoorwegondernemingen verzonden
    – door gebruik van het web formulier (“WEBFORMS”) dat ter beschikking wordt gesteld aan de spoorwegondernemingen

Met de spoorwegondernemingen die hun XML-formaat ontwikkelen, wordt geval per geval een overgangsperiode vastgelegd.

 

Aanvraag toegang tot WEBFORMS

Om het web-formulier (“WEBFORMS”) te kunnen invullen, moet u zich als spoorwegonderneming registreren door de PDF in bijlage ingevuld op te sturen naar het onderzoeksorgaan via het algemeen emailadres: raui@mobilit.fgov.be.

 

Toegang tot WEBFORMS

Het web-formulier toelaat het verslag automatisch in de OE-databank in te voeren.

De verslagen door een spoorwegonderneming ingevoerd kunnen ten allen tijde voorwerp zijn van één of meerdere lezingen, correcties, herzieningen; door de personen die voorafgaandelijk door deze spoorwegonderneming werden geregistreerd.

Toegang tot WEBFORMS : https://webforms.rail-investigation.be/fmi/webd/AI_DB

 

Menu